Türkiye’de Hukuksal Koşullar Çerçevesinde Elektronik Belge ve Finansal Bilgi Yönetimi Politikalarının Değerlendirilmesi: Türkiye Kalkınma Bankası Örneği

Yazarlar

  • Metin Turan Türkiye Kalkınma Bankası
  • Özgür Külcü Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2015.498

Anahtar Kelimeler:

Belge yönetimi, elektronik belge yönetim sistemi, finansal bilgi, finansal bilgi sistemleri, Türkiye Kalkınma Bankası

Özet

Kurumsal bilgi, genel olarak, finansal bilgi ile idari ve teknik bilgi bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu bilgi bileşenlerinin hangisinin daha yoğun olduğu, ağırlıklı olarak, kurumun ana faaliyetine bağlı olarak şekillenmektedir. Çalışmada Türkiye’deki elektronik bilgi ve belge yönetimi sistemlerine yönelik mevcut koşullar, sorunlar, sorunların çözümüne ilişkin yöntemlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, uygulama boyutunda Türkiye Kalkınma Bankasında bu konuda farkındalık düzeyi, yaşanan sorunlar ve beklentilerin araştırılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda, Türkiye Kalkınma Bankasının elektronik belge ve finansal bilgi sistemlerine yönelik olarak mevcut koşulları analiz etmek için geliştirilen anket, sistemi kullanan 304 kişiye uygulanmıştır. Elde edilen veriler sonucunda Türkiye Kalkınma Bankasında kullanılan finansal bilgi sistemlerinin ve elektronik bilgi ve belge sistemlerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu ortaya konulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2015-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

Turan, M., & Külcü, Özgür. (2015). Türkiye’de Hukuksal Koşullar Çerçevesinde Elektronik Belge ve Finansal Bilgi Yönetimi Politikalarının Değerlendirilmesi: Türkiye Kalkınma Bankası Örneği. Bilgi Dünyası, 16(2), 161-179. https://doi.org/10.15612/BD.2015.498

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 3 > >>