Gönderiler

Bir gönderi yapmak için Girişe Gidiniz veya Kayıt yapın.

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.
 • Çalışmanızın derginin "Yazar Rehberi" ne uygun mu?
 • Yazar ad(ı)ları, unvan(ı)ları, kurum adları, e-posta adresleri var mı?
 • ORCID bilgis(i)leri var mı?
 • Çoklu yazarı olan çalışmalarda yazar adları sıralandı mı?
 • Sorumlu yazar belirtildi mi?
 • Araştırma türü belirtildi mi?
 • Türkçe ve İngilizce makale başlığı var mı?
 • Türkçe ve İngilizce Öz/Abstract IMRAD (Giriş/Introduction, Yöntem/Methodology), Bulgular ve Tartışma/Result and Discussion) yapısına göre yazıldı mı?
 • Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler var mı?
 • Tablolar, şekiller, grafikler (varsa) APA 7 ve Bilgi Dünyası yazım kurallarına uygun mu?
 • Metin içinde yaptığınız göndermeler Kaynakça’daki künyelerle eşleşiyor mu? Ya da tam tersi Kaynakça’daki künyeler metin içinde yer alıyor mu? Eksik veya hatalı metin içi atıf, gönderme veya künye var mı?
 • Makalenin tamamı dilbilgisi ve bilimsel dil açısından dikkatlice kontrol edildi mi?
 • Makale dosyanız Microsoft Word dokümanı dosyası biçiminde midir?
 • Makalenin daha önceden yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere gönderilmemiş olduğundan emin misiniz?
 • Makale Bilgi Dünyası’nın yayın politikasına uygun mu?
 • Etik kurul onayı gereken çalışmalarda etik kurul onayları alındı mı? Etik Kurul Onay belgeleriniz var mı?
 • Çıkar çatışması olan çalışmalarda çıkar çatışması beyanınız var mı?

Gizlilik Beyanı

Bilgi Dünyası Dergi Yönetim Sistemine girilen isim ve elektronik posta adresleri gibi kişisel bilgiler, yalnızca bu Derginin ve ÜNAK'ın bilimsel amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Bu bilgiler başka bir amaç veya bölüm için kullanılmayacak olup, üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.