Kurumsal Bilginin Stratejik Planlama Sürecinde Kullanılması: Bir İlçe Belediyesi Örneği

Yazarlar

  • Berat Bir Bayraktar Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  • Asiye Kakırman Yıldız Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2007.342

Anahtar Kelimeler:

Stratejik planlama, Kurumsal bilgi

Özet

Bu çalışmanın amacı, kurumsal bilgi ve stratejik planlama kavramlarının kurumlar için olan önemini ortaya koymak ve bu iki kavram arasındaki ilişkiyi tespit edebilmektir. Bu nedenle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı, bir ilçe belediyesinde bir alan çalışması yapılmış ve ilgili belediyenin stratejik planını hazırlarken kurumsal bilgiden ne derece istifade ettiği incelenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2007-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Bayraktar, B. B., & Kakırman Yıldız, A. (2007). Kurumsal Bilginin Stratejik Planlama Sürecinde Kullanılması: Bir İlçe Belediyesi Örneği. Bilgi Dünyası, 8(2), 280-296. https://doi.org/10.15612/BD.2007.342

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler