Sosyal Paylaşım Sitelerinin Dijital Yerlilerin Bilgi Edinme ve Mahremiyet Anlayışına Etkisi

Yazarlar

  • Asiye Kakırman Yıldız Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2012.155

Anahtar Kelimeler:

Dijital yerliler, Gizlilik, Bilgi edinme, Sosyal ağ

Özet

Literatürde 1980 ve sonrasında doğanlar dijital yerli olarak tanımlanmaktadır. Dijital yerlilerin en önemli özelliklerinden bir tanesi ve bunu tanımadıkları insanlar da dâhil olmak üzere, kendilerine ait bilgi, fotoğraf, veri vb. sosyal paylaşım sitelerinde başkalarıyla paylaşmakta bir sakınca görmemeleridir. Bunu bilgi edinmek ya da paylaşmak amacıyla yaptıklarını belirtseler de yeni neslin bilgi edinme ve mahremiyet anlayışının sorgulanması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Bu çalışmada, Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (MÜBBY) öğrencilerinin birer dijital yerli olarak sosyal paylaşım sitelerini nasıl kullandıkları sorgulanmış ve neticesinde öğrencilerin bilgi edinme yaklaşımları ve mahremiyet konusuna bakış açıları incelenmiştir. Çalışma kapsamında MÜBBY’de birinci eğitimde öğrenim gören 230 öğrenciye kapalı uçlu sorulardan oluşan anket uygulanmıştır. Anket sonuçları SPSS programına girilerek değerlendirilmiş ve sonuçlar buna göre yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda, ankete katılan dijital yerlilerin bilgi edinme ve bilgi paylaşımı konusunda sosyal platformu sıklıkla kullandıkları ve yaklaşık yarısının sosyal platformda hareket ederken mahremiyet kavramını referans almadığı görülmüştür.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2012-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Kakırman Yıldız, A. (2012). Sosyal Paylaşım Sitelerinin Dijital Yerlilerin Bilgi Edinme ve Mahremiyet Anlayışına Etkisi. Bilgi Dünyası, 13(2), 529-542. https://doi.org/10.15612/BD.2012.155

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler