Kütüphanelerde Performans Ölçümü: IFLA Performans Ölçütlerinin Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Asiye Kakırman Yıldız Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2010.261

Anahtar Kelimeler:

Değişim, Kütüphane, Performans ölçümü, Performans değerlendirme, IFLA

Özet

Bu çalışmada, IFLA tarafından 1996 yılında ilk baskısı yapılan “Akademik Kütüphanelerde Performans Ölçümü” adlı kitabın, 2007 yılında gözden geçirilerek ikinci baskısının “Kütüphanelerde Performans Ölçümü” adı altında yapılmasının nedenleri ve bu iki baskının karşılaştırmalı bir değerlendirmesi yapılmıştır. Aradan geçen 11 yıllık süre içerisinde meydana gelen değişimlerin, kütüphanelerin performansını değerlendirmek için kullanılan ölçütlerde nasıl değişiklik yarattığı görülecek ve bu kitaplar çerçevesinde, yaşanan değişimlerin kütüphanelere olan etkisi tartışılacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2010-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Kakırman Yıldız, A. (2010). Kütüphanelerde Performans Ölçümü: IFLA Performans Ölçütlerinin Değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 11(1), 155-169. https://doi.org/10.15612/BD.2010.261

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler