Editörden

Yazarlar

  • Semanur Öztemiz Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi

Anahtar Kelimeler:

Editörden

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2022-06-23

Nasıl Atıf Yapılır

Öztemiz, S. (2022). Editörden. Bilgi Dünyası, 23(1). Geliş tarihi gönderen https://www.bd.org.tr/index.php/bd/article/view/688

Sayı

Bölüm

Editörden