Danışma Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi Danışma Hizmetlerine Yönelik Bir Araştırma

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2020.762

Anahtar Kelimeler:

Danışma hizmetleri, kullanıcı davranışları, TBMM Kütüphanesi

Özet

Kütüphanelerin geleneksel hizmetlerinden biri olan danışma hizmetleri gelişen teknoloji olanakları çerçevesinde sürekli olarak güncellenmektedir. Son dönemlerde ise sunulan bu hizmetlerle üretilen veriler değerlendirilerek bu hizmetlerin etkisi analiz edilmektedir. Bu çalışmada Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kütüphanesinde verilen danışma hizmetlerindeki kullanıcı taleplerinin ve bu taleplere verilen yanıtların veriye dayalı olarak betimlenmesi amaçlanmaktadır. Belirlenen bu amaç doğrultusunda danışma birimine gelen talepleri işlemek için bir form oluşturulmuştur. Çalışmada kullanılan veri seti, gelen taleplerin eş zamanlı olarak bu forma girilmesiyle elde edilmiştir. 43 iş gününde toplanan 171 talebe ilişkin verilerin ön işleme süreçlerinde KNIME yazılımı kullanılmıştır. Ön işleme sürecinin ardından veriler SPSS yazılımı ile de analiz edilmiş ve bulgular tanımlayıcı istatistikler ile sunulmuştur. Çalışmada bulgular TBMM Kütüphanesi danışma birimine gelen kullanıcı taleplerinin genellikle kitap türü bilgi kaynaklarına yönelik olduğunu, taleplerin dikkate değer bir bölümünün e-posta ile yanıtlandığını ve taleplerin büyük bölümünün bir saat içinde yanıtlandığını ortaya koymuştur. Çalışmanın son bölümünde ise TBMM Kütüphanesi danışma biriminde sunulan hizmetlere yönelik iyileştirme önerilerinde bulunulmuştur. Özgün değer olarak çalışmanın kütüphanelerde sunulan danışma hizmetlerinin etkinliğinin ölçümlenmesiyle ilgili olarak karar vericiler için örnek bir yaklaşım sunması hedeflenmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2020-05-29

Nasıl Atıf Yapılır

Çakmak, T., & Tırnavalı, S. (2020). Danışma Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi Danışma Hizmetlerine Yönelik Bir Araştırma. Bilgi Dünyası, 21(1), 7-33. https://doi.org/10.15612/BD.2020.762

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 > >>