Çevrimiçi Kütüphane Kataloglarına Yönelik Kullanıcı Beklentileri: Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri Örneği

Yazarlar

  • Nevzat Özel Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  • Tolga Çakmak Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2011.220

Anahtar Kelimeler:

Kütüphane katalogları, Sosyal ağlar, Kütüphane 2.0, Kullanıcı beklentileri, Kullanıcı araştırmaları

Özet

Gelişen web teknolojileri, bilgi kaynaklarına erişimde önemli bir role sahip olan çevrimiçi kütüphane kataloglarının işlevlerinin artırılmasına ve yeni nesil kütüphane kataloglarının oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Etkileşim, paylaşım ve katılımı ön planda tutan yeni nesil kütüphane katalogları, geliştirilen özellikleriyle kullanıcıların bilgi kaynaklarına erişimlerinde ve bu kaynakları kullanımlarında önemli bir etki yaratmaktadır. Bu çalışmada, kullanıcıların bilgi arama davranışlarından hareket ederek, onların çevrimiçi kütüphane kataloglarını kullanma biçimlerini belirlemek ve bu kataloglara sosyal ağ özelliklerinin kazandırılması ile ilgili gereksinimlerini/ beklentilerini saptamak amaçlanmıştır. Betimleme yönteminin kullanıldığı çalışma kapsamında, Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nden toplam 179 kişiyle yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, kullanıcıların bilimsel bilgi arama davranışlarında ilk olarak arama motorlarına başvurdukları; kütüphane kataloglarını üçüncü sırada tercih ettikleri; kütüphane kataloglarında çoğunlukla kaynakların içeriklerine erişim sağlayan bilgileri görmek istedikleri ve erişim için fasat yapılar ve heceleme algoritmaları gibi unsurları önemsedikleri belirlenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2011-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Özel, N., & Çakmak, T. (2011). Çevrimiçi Kütüphane Kataloglarına Yönelik Kullanıcı Beklentileri: Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri Örneği. Bilgi Dünyası, 12(1), 30-45. https://doi.org/10.15612/BD.2011.220

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 3 > >>