Kullanıcı Odaklı Arşiv Hizmetlerinin Temel Unsurları - Erişim

Yazarlar

  • Burçak Şentürk Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2011.200

Anahtar Kelimeler:

Erişim, Arşiv, Kullanıcı odaklılık

Özet

Arşivler, geçmişten günümüze, çeşitli nedenlerle saklanması gereken malzemelerin korunduğu kurumlar olmuştur. Bu kurumlarda genelde kullanıcı beklentileri ikinci planda kalmış ve kullanıcı odaklılık çok fazla göz önünde bulundurulmamıştır. Ancak arşivler için değişmeyen ve/veya değişmemesi gereken iki gerçek vardır: Öncelikle, arşivler kullanıcı hizmeti verdikleri için hizmet kurumları arasına girmektedirler. İkinci olarak, türü fark etmeksizin her hizmet kurumunda olduğu gibi arşivlerin de odağında kullanıcı/müşteri olmalıdır ve arşivler “Kullanıcı Odaklı Arşiv Hizmetleri“ sunmalıdırlar. Bu bağlamda, çalışma kapsamında, kullanıcı odaklı arşiv hizmetlerini hedefleyen arşivlerin göz önünde bulundurması gereken temel unsurlar genel olarak, erişim, araştırma ortamı, malzeme ve arşivci olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada, kullanıcı odaklı arşiv hizmetlerinin temel unsurlarından ilki olan “Erişim” unsuru üzerinde durulmaktadır. Kullanıcı odaklı bir erişim sürecinin temel adımları ve sahip olması gereken temel özellikler çalışma kapsamında irdelenmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2011-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Şentürk, B. (2011). Kullanıcı Odaklı Arşiv Hizmetlerinin Temel Unsurları - Erişim. Bilgi Dünyası, 12(2), 319-333. https://doi.org/10.15612/BD.2011.200

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler