Kullanıcı Odaklı Arşiv Hizmetlerinin Temel Unsurları – Araştırma Ortamı

Yazarlar

  • Burçak Şentürk Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2012.156

Anahtar Kelimeler:

Araştırma ortamı, Arşiv, Kullanıcı odaklı hizmetler

Özet

Günümüzde hedef kitlesini anlayabilen, iş süreçlerine hedef kitlesinin ihtiyaç ve istekleri ile yön verebilen kurumların başarıyı yakalayabilecekleri öngörülmektedir. Çünkü hizmet verdiği sektör ne olursa olsun her kurum aslında yaptığı işleri hedef kitlesi için yapmaktadır. Bununla beraber kurumun sunduğu ürün ve hizmetler ile ilgili olarak son kararı da insan vermektedir. Bu noktada atılması gereken ilk adımlardan biri kurumlarda insan odaklılığı sağlayabilecek temel unsurların belirlenmesi ve bu temel unsurlar doğrultusunda hareket edilmesidir. Bilgi sunan kurumlar olarak arşivler de iş süreçlerinde kullanıcı odaklılığına önem vermelidirler ve arşivlerde de kullanıcı odaklılığı sağlayabilecek temel unsurlar belirlenmelidir. Bu bağlamda bu çalışmada kullanıcı odaklı arşivlerin temel unsurlarından biri olarak belirlenen “araştırma ortamı” üzerinde durulmaktadır ve kullanıcı odaklı bir araştırma ortamının sahip olması gereken temel özellikler ortaya konulmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2012-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Şentürk, B. (2012). Kullanıcı Odaklı Arşiv Hizmetlerinin Temel Unsurları – Araştırma Ortamı. Bilgi Dünyası, 13(2), 543-556. https://doi.org/10.15612/BD.2012.156

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler