Türkiye’de Yönetim Bilişim Sistemleri Alanındaki Tezlerin Atıf Analizi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2019.741

Anahtar Kelimeler:

Atıf analizi, bibliyometri, yönetim bilişim sistemleri, lisansüstü tezler

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) anabilim dalında 2006 ile 2018 yılları arasında tamamlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin atıf analizini yapmak ve tezlerin kaynakçalarında yer alan atıfları bibliyometrik özellikleri açısından incelemektir. Çalışmanın amacı doğrultusunda 173’ü yüksek lisans 4’ü doktora olmak üzere toplam 177 lisansüstü tez, atıf analizi yöntemiyle incelenmiş ve tezlerin genel ve bibliyometrik özellikleri belirlenmiştir. Elde edilen bulgular YBS anabilim dalında yılda ortalama 14 tezin tamamlandığını ve tamamlanan tez sayısının yıllara göre dağılımında herhangi bir eğilimin olmadığını göstermektedir. Tezlerin büyük bir çoğunluğu Boğaziçi Üniversitesi (%45) ve Gazi Üniversitesi (%26)’nde yapılmıştır. Anabilim dalında yapılan tezler ortalama 121 sayfa uzunluğundadır. Tezlerdeki ortalama atıf sayısı ise 76’dır. Tezlerdeki atıfların %52’si dergilere, %27’si kitaplara, %14’ü elektronik kaynaklara, %5’i tezlere, %2’si ise diğer türlerdeki yayınlara yapılmıştır. Tezlerde en çok kullanılan yayın türü olan dergilerin yarısından fazlasının (%61) yayın dili İngilizcedir. En sık atıf yapılan dergiler arasında “Information Management”, “Management Information Systems (MIS) Quarterly” ve “Journal of Marketing” dergileri başta gelmektedir. En sık atıf yapılan yazarlar ise “Fred. D. Davis”, “Viswanath Venkatesh” ve “Icek Ajzen” olarak sıralanmaktadır. Tezlerde atıf yapılan kaynakların yarı-yaşamı ise 7,3 yıl olarak hesaplanmıştır. Bu çalışma, Türkiye’de YBS anabilim dalında üretilen tezlerin atıf analizi yöntemiyle değerlendirildiği ilk araştırmadır. Bu yönüyle, çalışma ülkemizde YBS alanının entelektüel özelliklerinin belirlenmesi ve alana ilişkin temel bilgi kaynakları koleksiyonlarının oluşturulması açısından önem taşımaktadır. Bununla birlikte, çalışmanın ilerleyen dönemlerde ülkemizde YBS disiplininde/alanında üretilen lisansüstü tezlerin yanı sıra, diğer kaynak türlerine ilişkin yapılacak benzer atıf analizi ve bibliyometrik çalışmalar için de örnek bir çalışma olması öngörülmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2019-09-19

Nasıl Atıf Yapılır

Şerefoğlu Henkoğlu, H., Mizanlı, M. C., & Barutcu, S. (2019). Türkiye’de Yönetim Bilişim Sistemleri Alanındaki Tezlerin Atıf Analizi. Bilgi Dünyası, 20(2), 95-117. https://doi.org/10.15612/BD.2019.741

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler