Teknolojinin Kütüphanelere Etkisi: Bilgi Kaynakları Açısından Bir Yaklaşım

Yazarlar

  • Ömer Dalkıran Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2013.141

Anahtar Kelimeler:

Teknoloji, Kütüphaneler, Bilgi kaynakları

Özet

Hızla gelişen teknoloji, hayatın her alanında yenilikler ve dönüşümler meydana getirdiği gibi kütüphaneleri de yakından etkilemektedir. Teknolojik gelişmelere paralel olarak bilginin kayıtlı olduğu ortam değişmiş ve yeni bilgi kaynakları ortaya çıkmıştır. Çalışmanın amacı; teknolojinin kütüphanelere etkisinin bilgi kaynakları açısından değerlendirilmesidir. Bu çerçevede öncelikle teknoloji tanımlanarak yazının bulunuşu ve kütüphanenin ortaya çıkışı arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. Daha sonra, çalışmada ilk kütüphanelerden bu yana kullanılan bilgi kaynakları olan papirüs, parşömen, ardından basılı kaynaklar, mikroformlar, grafik kaynaklar, görsel ve işitsel kaynaklar ile elektronik kaynaklar hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak, konunun genel bir değerlendirilmesi yapılmış ve elektronik kaynakların kütüphaneler açısından etkilerine dikkat çekilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2013-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Dalkıran, Ömer. (2013). Teknolojinin Kütüphanelere Etkisi: Bilgi Kaynakları Açısından Bir Yaklaşım. Bilgi Dünyası, 14(1), 172-190. https://doi.org/10.15612/BD.2013.141

Sayı

Bölüm

Görüşler