Türkiye’deki Ziraat Fakültelerinin Tarımsal Araştırma Eğilimleri: 1996-2011 Yılları Yaşam Bilimleri Veri Tabanı yayınlarının Bibliyometrik Analizi

Yazarlar

  • Can Besimoğlu Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Muhlis Erkmen Öğrenme Merkezi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2015.499

Anahtar Kelimeler:

Bibliyometri, sosyal ağ analizi, tarımsal araştırma politikaları, anahtar sözcük ortak-görülme, tarımsal araştırma eğilimleri

Özet

Bilimsel araştırmaların incelenmesi ve analiz edilmesi, ülkelerin bilim ve teknoloji alanında yeni bilgi üretme, sorunları çözme, yenilik yaratma ve Ar-Ge faaliyetleri hakkında değerlendirilme yapılmasını sağlamaktadır. Bu araştırmada tarım konusunda 1996-2011 yılları arasında YBVT’de Türkiye’deki ziraat fakültesi adresli yayınlar konusal olarak analiz edilmiştir. Ayrıca sosyal ağ analizi ile tarımsal bilgi yapısı ve gelişmekte olan eğilimler görselleştirilmiştir. Konu analizi ile birlikte tarımda; DPT Kalkınma Planları, BTYK Toplantı Kararları/Bildirileri, TÜBİTAK Vizyon 2023 Gıda ve Tarım Paneli, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı strateji belgeleri, TÜBİTAK Kamu Tarım Araştırma Programı vb. gibi önemli dokümanlarda yer alan öncelikli ve ağırlık verilmesi gereken politikaların/Ar-Ge alanlarının/konuların araştırmalara yansıyıp yansımadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Türkiye’de belirlenen tarım politikaları ile ziraat fakültesi adresli yayınların konuları incelenerek karşılaştırıldığında hayvan kaynakları, bitki ıslahı ve genetiği, organik tarım, genotipler gibi başlıklarda sürekli araştırma yapıldığı saptanmıştır. Belirlenen diğer politikaların araştırmaya yönlendirilebilmesi için üniversitelerle DPT, TÜBİTAK, BTYK, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gibi önemli kurum ve kurumlardan yetkililerin bir arada çalışarak insangücü, fon kaynakları, destek ve teşviklerin daha etkin kılınması sağlanmalıdır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2015-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

Besimoğlu, C. (2015). Türkiye’deki Ziraat Fakültelerinin Tarımsal Araştırma Eğilimleri: 1996-2011 Yılları Yaşam Bilimleri Veri Tabanı yayınlarının Bibliyometrik Analizi. Bilgi Dünyası, 16(2), 242-274. https://doi.org/10.15612/BD.2015.499

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler