Myongji Üniversitesi Kütüphanesi Deneyimi: ERASMUS+ Personel Değişim Programının Üniversite Kütüphanecilerinin Mesleki Gelişimine Etkisi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2023.730

Anahtar Kelimeler:

Üniversite kütüphaneleri, kütüphaneciler, mesleki gelişim, ERASMUS Personel Değişim Programı, Myongji Üniversite Kütüphanesi

Özet

Üniversite kütüphaneleri, üniversitede yapılan eğitimi, öğretimi, araştırmayı ve öğrenmeyi destekleyen birimlerdir. Üniversite kütüphaneleri, sürekli artan bilginin üretimi, erişimi ve yönetimi konusunda kullanıcılara yaşam boyu öğrenme becerileri kazandırırken topluma hizmet için güncel, güvenilir ve evrensel bilgiye erişim alanı sağlar. Üniversite kütüphanelerinde çalışan kütüphanecilerin, kullanıcıların artan bilgi ihtiyacını karşılayabilmek, kullanıcı beklentilerindeki değişimin farkında olarak, güncel gelişmeleri takip ederek kullanıcılara daha iyi hizmet sunabilmek için mesleki gelişimlerini sürekli kılmaları gerekmektedir. Bu kapsamda üniversite personeli olarak kütüphaneciler, sürekli eğitim gereksinimleri doğrultusunda hem yurt içinde ve hem de yurt dışında çeşitli hizmetiçi eğitim, kurs, seminer ve konferans gibi faaliyetlerle desteklenmektedir. ERASMUS+ Personel Değişim Programı, üniversite personelinin ve kütüphanecilerin yurt dışında yeni deneyimler ve yetkinlikler edinmelerini sağlayan faaliyetlerinden biridir. Bu çalışmada, ERASMUS+ Personel Değişim Programının üniversite kütüphanelerinde çalışan kütüphanecilerin mesleki gelişimine etkisi, hareketliliğe katılan kütüphanecilerin, kütüphanecilik mesleğine bakış açılarını nasıl etkilediği ve hareketlilik kapsamında ziyaret edilen Güney Kore Myongji Üniversite Kütüphanesi’nde edinilen deneyimler paylaşılmıştır. Aynı zamanda çalışmada Güney Kore gelenek/göreneklerinden bahsedilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2023-12-21

Nasıl Atıf Yapılır

Tufanyazıcı, E., & Bilek, F. (2023). Myongji Üniversitesi Kütüphanesi Deneyimi: ERASMUS+ Personel Değişim Programının Üniversite Kütüphanecilerinin Mesleki Gelişimine Etkisi. Bilgi Dünyası, 24(2), 199-211. https://doi.org/10.15612/BD.2023.730

Sayı

Bölüm

Tanıtım & Eleştiri