Kitap ve Kütüphane: Kitaplar ile Geçen Bir Ömür Mustafa Vedat SÖNMEZ’e Armağan

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2023.703

Anahtar Kelimeler:

Tarihi kütüphaneler, Dünya kütüphaneleri, Cumhuriyet Dönemi kütüphaneleri, Türklerde kitap, Kitap ve kütüphane

Özet

“Tarihi Kütüphaneler”, “Cumhuriyet Dönemi Kütüphaneleri”, “Dünya Kütüphaneleri” ve “Tarih Boyunca Türklerde Kitap” olmak üzere dört farklı bölüm altında 27 yazı ile Mustafa Vedat SÖNMEZ röportajını da içeren bir yazının da bulunduğu, farklı dönemler üzerinden kütüphanelerin değerlendirildiği aynı zamanda tarih boyunca Türklerde kitap ve kitap kültürünün de ele alındığı “Kitap ve Kütüphane: Kitaplar ile Geçen Bir Ömür Mustafa Vedat SÖNMEZ’e Armağan” başlıklı eser tanıtım yazısı olarak değerlendirilerek hazırlanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2023-06-14

Nasıl Atıf Yapılır

Aydemir Şenay, B. (2023). Kitap ve Kütüphane: Kitaplar ile Geçen Bir Ömür Mustafa Vedat SÖNMEZ’e Armağan. Bilgi Dünyası, 24(1), 99-107. https://doi.org/10.15612/BD.2023.703

Sayı

Bölüm

Tanıtım & Eleştiri