Nijerya’daki Okul Kütüphanelerinde Yaratım Atölyesi (Makerspace) Oluşturmak: Etkiler ve Sonuçlar

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2019.747

Anahtar Kelimeler:

Yaratım atölyesi, eğitim, okul kütüphaneleri, okul kütüphanecileri, Nijerya

Özet

Kütüphanelerin her türünün bilgi ve becerilerin edinildiği yerler olması beklenmektedir. Bu çalışma, Nijerya’daki okul kütüphanelerinde yaratım atölyelerinin kurulmasının etkilerini ve güçlüklerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Yaratım Atölyeleri öğrencilerin yeteneklerini/ becerilerini ortaya çıkarmaları, meraklarını gidermeleri, hayallerindeki fikirlerini hayata geçirmeleri ve kaliteli ürünleri ortaya çıkarıp sunmaları için bir alan oluşturmaktadırlar. Bu araştırma, Seymour Papert’in öncülük ettiği ve öğrenmenin öğrencinin beyninde gerçekleştiğini kabul eden yapısalcılık (constructionism) teorisine dayanmaktadır. Araştırma aynı zamanda basit anlamıyla öğrencilerin bir sosyal alanda bir araya gelmeleri, işe koyulmaları ve muhteşem ürünler ortaya çıkartmaları olan katılımcı kültür ve öğrenme teorisine dayanmaktadır. Bu çalışmada, Niyerya’daki okul kütüphanelerinde yaratım atölyelerinin oluşturulmasının etkileri ve sonuçları tespit edilmiş ve bunun öğrenciler arasında bir ağ oluşturmada yol göstereci olacağı için Nijerya’daki okul kütüphanelerinde yaratım atölyelerinin olması gerektiği sonucuna varılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2019-09-19

Nasıl Atıf Yapılır

Adebayo, O., Zubair, O., Osoba, M., & Olajide-Williams, F. (2019). Nijerya’daki Okul Kütüphanelerinde Yaratım Atölyesi (Makerspace) Oluşturmak: Etkiler ve Sonuçlar. Bilgi Dünyası, 20(2), 251-263. https://doi.org/10.15612/BD.2019.747

Sayı

Bölüm

Görüşler