Kütüphanelerde Proje Yönetiminin Etkinliği: Sistematik Bir İnceleme

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2023.697

Anahtar Kelimeler:

Proje yönetimi, kütüphane, yazılım, avantajlar, zorluklar, proje yönetimi yazılımı

Özet

Proje Yönetimi (PY), çeşitli yazılım ve teknik araçlar aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. Proje yönetimi yazılımları sayesinde iş akışını ve zamanlamayı takip etmek ve en iyi kararları vermek kolaylaşmaktadır. Proje yönetimi yazılımları her zaman kütüphanelerin geleneksel yöntemleriyle karşılaştırılmıştır. Bir kütüphane her zaman geleneksel proje yapma yöntemleri ile işleyişini sürdürmekteyse, PY yazılımı, kütüphanelerin planlanan projesine baştan sona sistematik stratejiler geliştirmesine yardımcı olur. Bu sebeple bu araştırmanın temel amacı, kütüphanelerde PY Yazılımı kullanmanın avantajları ve zorlukları hakkında sistematik literatür taraması gerçekleştirmektir. Araştırmada sistematik literatür tarama kontrol listelerinden biri olan Sistematik incelemeler ve Meta-Analizler için Tercih Edilen Raporlama Öğeleri (PRISMA) kullanılmıştır. Ebscohost, Emerald, Scopus, WOS ve ScienceDirect veri tabanlarının gelişmiş arama motorlarında (“Project Management” OR “Project Management Software” OR “PM”) ve (“library” OR “Libraries” OR “librarian”) terimleri aranmıştır. Araştırmadan elde edilen ana bulgu, kütüphanelerde proje yönetim yazılımı kullanımının birçok zorluklara rağmen planlamaya açıklık getirmesi, teknik araçlar ve yazılımlar kullanılarak planların ve sürecin iyi anlaşılması gibi birçok avantajının olmasıdır. Elde edilen diğer bir önemli sonuç ise, PY yazılımlarının baştan sona planlama sağladığı, üretkenliği ve başarıyı artırmak için sık yapılan değişikliklere kolayca uyarlanabilir olduğunun anlaşılmasıdır. Ayrıca, bu çalışma diğer çalışmalardan farklı olarak proje yönetimi yazılımları ile ilgili literatürdeki eksiklikleri de belirtmekte ve bu yönüyle araştırmacılara yol göstereceği umulmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2023-06-14

Nasıl Atıf Yapılır

Özdamlı, F., Sultan, S., & Karanfiller, T. (2023). Kütüphanelerde Proje Yönetiminin Etkinliği: Sistematik Bir İnceleme. Bilgi Dünyası, 24(1), 25-44. https://doi.org/10.15612/BD.2023.697

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri