Açık Eğitim Kaynaklarına Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi: Bilgi ve Belge Yönetimi Örneği

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2023.690

Anahtar Kelimeler:

Açık eğitim kaynakları, açık ders malzemeleri, açık erişim, açık bilim, Koronavirüs

Özet

Dijital dönüşümün birçok alana olduğu gibi yükseköğretime de önemli etkileri olmuştur. Özellikle Koronavirüs (COVID-19) pandemisiyle birlikte yükseköğretimde dijital dönüşümün önemi anlaşılmış ve bu bağlamda öğretim elemanlarının dijital dönüşüm sürecindeki rolleri ortaya çıkmıştır. Öte yandan yükseköğretimde dijital dönüşümün önemli bir parçası olan ve herkesin eşit şekilde bilgiye ve eğitime ulaşabilmesi felsefesini destekleyen Açık Eğitim Kaynakları (AEK) hareketine yönelik yapılan çalışmaların ve girişimlerin ülkemizde sınırlı olduğu görülmektedir. Hazırlanan bu çalışma ülkemizde açıklık felsefesinin yaygınlaştırılmasında öncü olan alanlar arasında yer alan Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde çalışan öğretim elemanlarının açık eğitim kaynaklarına dair tutumları üzerinden hazırlanmıştır. Çalışmanın veri toplama sürecinde anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket 13 üniversitede yer alan Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde çalışan öğretim elemanlarına elektronik posta yoluyla ulaştırılmıştır. Anket uygulamasının ardından araştırmanın sonuç ve önerileri sunulmuştur. Araştırma sonucunda Bilgi ve Belge Yönetimi alanında çalışan öğretim elemanlarının açık eğitim kaynaklarına yönelik tutumlarının genel olarak olumlu yönde olduğu saptanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2023-06-14

Nasıl Atıf Yapılır

Cinel, İpek, & Özdemir Şahin, L. (2023). Açık Eğitim Kaynaklarına Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi: Bilgi ve Belge Yönetimi Örneği. Bilgi Dünyası, 24(1), 1-24. https://doi.org/10.15612/BD.2023.690

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler