Lider Antrenörlerin Bilgi Sahasında Deplasman Mücadelesi: KKTC Üzerine Görgül Bir Araştırma

Yazarlar

  • Mustafa Sağsan Yakın Doğu Üniversitesi Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi (BİYAMER) Yönetim Kurulu Başkanı, İnovasyon ve Bilgi Yönetimi Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programları Başkanı, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Program Koordinatörü
  • Abdurrahman Ertaş Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Uzmanı
  • Nazım Serkan Burgul Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2016.510

Anahtar Kelimeler:

Liderlik becerileri, yetenek, işbirlikçi davranış becerisi, Bireyin kendi gayretine yönelik becerileri, kütüphane kullanımı, bilgi kaynakları kullanımı

Özet

Bu çalışma, antrenörlerin liderlik beceri gelişimiyle kütüphane ve bilgi kaynakları kullanımı arasındaki ilişkiyi KKTC’deki antrenörler üzerinden irdelemektedir. onbir liderlik becerisi toplamda üç kategoride özetlenerek yapılan çalışmanın teorik boyutunda, doğuştan gelen beceriler, sonradan kazanılmış beceriler ve işbirlikçi beceriler olarak ayrılmıştır. Çeşitli spor dallarında aktif olarak görev yapan toplam 274 antrenörü kapsayan çalışmada üç tane regresyon modeli kurulmuştur. Bu modellerin sonuçlarına göre; antrenörler kütüphaneyi kullandıkça sporcularına faydalı olmak adına hem doğuştan gelen yetenekleri, hem de işbirlikçi davranma becerileri artmaktadır. Bununla birlikte, antrenörlerin bilgi kaynaklarını kullanmaları bir lider olarak işbirlikçi davranış becerilerini etkilemektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2016-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Sağsan, M., Ertaş, A., & Burgul, N. S. (2016). Lider Antrenörlerin Bilgi Sahasında Deplasman Mücadelesi: KKTC Üzerine Görgül Bir Araştırma. Bilgi Dünyası, 17(1), 1-21. https://doi.org/10.15612/BD.2016.510

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler