Bilgi Yönetiminde Büyük Verinin Evrimi: Bibliyometrik Bir Analiz

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2022.645

Anahtar Kelimeler:

Bilgi yönetimi, bibliyometrik analiz, büyük veri, bilimsel haritalama, büyük veri yönetimi

Özet

Son zamanlarda büyük veri ve bilgi yönetimi arasındaki yakın ilişki, işletmelerin önemli gündemlerinden biri haline gelmiştir. Bu makalenin amacı, büyük veri ve bilgi yönetimi alanyazınını bibliyometrik bir bakış açısıyla inceleyerek alanın dünü, bugünü ve geleceği için genel bir çerçeve oluşturmaktır. Çalışmada 2013-2020 yılları arasında Clarivate Analytics Web of Science (WoS) Core Collection veri tabanından elde edilen 622 makale incelenmiştir. Analiz sonuçları, ilgili alanın yıllık büyüme oranının %42,9 olduğunu göstermekte ve bu da alanın araştırmacılar arasında yüksek bir popülerliğe sahip olduğuna işaret etmektedir. Çin ve ABD, bu alandaki en üretken yazarlara ve kurumlara ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca, alanın entelektüel yapısını ortaya koymak için ülke işbirliği ağı, kurumsal ortak yazarlık ağı, ortak kelime ağı ve ortak alıntı ağı verilmiştir. Bu çalışmanın, en etkili yazarlar, kurumlar ve ülkeler, en üretken dergiler, en sık kullanılan anahtar kelimeler, işbirliği ağları ve ortak atıf ağları açısından alandaki önde gelen eğilimleri anlamak için araştırmacılara yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Araştırmacıların bilgisi dâhilinde, bu çalışma zaman içinde büyük veri ve bilgi yönetiminin kesişimini ve ilişkisini anlamaya yönelik yapılan ilk bibliyometrik inceleme girişimidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2022-05-23

Nasıl Atıf Yapılır

Karaboğa, T., Şehitoğlu, Y., & Karaboğa, H. A. (2022). Bilgi Yönetiminde Büyük Verinin Evrimi: Bibliyometrik Bir Analiz. Bilgi Dünyası, 23(1), 49-79. https://doi.org/10.15612/BD.2022.645

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri