Endüstri 4.0’a Kapsamlı Bir Bakış: 2011’den Bugüne

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2019.754

Anahtar Kelimeler:

Endüstri 4.0, endüstriyel devrimler, nesnelerin interneti, siber-fiziksel sistemler, büyük veri, bulut, akıllı fabrikalar

Özet

Bu çalışma üretimde yeni bir anlayışı temsil eden Endüstri 4.0 kavramını ve bu kavramla ilişkili olan öğeleri ayrıntılı bir biçimde ele almaktadır. Bilgiyi elde etme endişesi yerini elde edilen bilginin nasıl ve ne şekilde kontrol edileceği endişesine bırakmıştır. İnternetin ve gelişen teknolojinin gücüyle birlikte çok daha hızlı, paylaşılabilen, değiştirilip kontrol edilebilen ve işletme lehine verimlilik yaratıp, doğru ve stratejik kararlar almada kilit bir unsur olarak karşımıza çıkan bilgi, üreticilere önemli girdiler sağlamaktadır. Literatürde bakıldığında Endüstri 4.0 kavramının bütün yönlerinden ziyade belirli özelliklerinin ele alındığı ve işlendiği görülmektedir. Yabancı literatürde bu yeni dijital dönüşümün işletmeler için taşıdığı zorluklar ve uygulama güçlükleri üzerine vurgu yapılmakta, işletmelerin bunun üstesinden nasıl gelebilecekleri anlatılmaktadır. Bu çalışmada Endüstri 4.0 kavramının ne olduğu, tarihsel süreci, başka hangi kavramlarla yakın ilişki içinde olduğu detaylı bir şekilde işlenmektedir. Bu tür kavramsal çalışmalar ileride yapılacak uygulamalı araştırmalara bir temel oluşturmakta ve alt yapısı sağlam oluşturulmuş teorik bir çerçeve araştırmacılara hangi alanlarda boşluklar olduğunu daha net gösterebilmektedir. Bu çalışmanın diğer çalışmalara bir rehber olması beklenmekte ve konunun ilgili tüm paydaşlar tarafından anlaşılmasına yardımcı olması amaçlanmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2019-12-26

Nasıl Atıf Yapılır

Yıldırım, Y. (2019). Endüstri 4.0’a Kapsamlı Bir Bakış: 2011’den Bugüne. Bilgi Dünyası, 20(2), 217-249. https://doi.org/10.15612/BD.2019.754

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri