Bilgi Dünyası Dergisi: 2000-2019 Dönemi için Makale, Yazar ve Konu Unsurları Açısından Niceliksel Bir Değerlendirme

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2020.595

Anahtar Kelimeler:

Bilgi Dünyası dergisi, Kütüphanecilik, Bilgi yönetimi, Türkiye

Özet

Bilgi Dünyası Türkiye’de kütüphanecilik (bilgi ve belge yönetimi) alanının en önemli bilimselmesleki dergilerinden birisidir. 20 yıldır sürdürdüğü yayın yaşamı ile kütüphane bilimine ve mesleğine destek olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Bilgi Dünyası dergisinin 2000-2019 dönemi itibariyle yayın türleri, yazar ve konu unsurları açısından sayısal analizini yapmaktır. Betimleme yöntemi ile gerçekleştirilen çalışma kapsamında 20 yıl içinde yayımlanan 40 sayıda yer alan hakemli makale, tanıtım-eleştiri ve görüş yazıları incelenmiştir. Çalışma sonucunda, Bilgi Dünyası dergisinde 2000-2019 yılları arasında toplam 360 yazar tarafından 229’u hakemli makale, 97’si tanıtım-eleştiri, 88’i görüş ve 22’si diğer türde yazılar olmak üzere toplam 436 yazı yayımlandığı anlaşılmıştır. Dergide her sayı başına ortalama 5,5 hakemli makale yayımlanmıştır. Derginin makale sayısındaki yıllık değişimlerin belirli bir dengede olmadığı ve yıllık konusal değişmelerin de büyük ölçüde yazarların uzmanlık alanlarına ve kütüphanecilik alanında yeni ortaya çıkan konulara bağlı olarak değişim gösterdiği anlaşılmıştır. Çalışmanın sonunda, dergi yönetim yapısının profesyonelleştirilmesi ve kurumsallaştırılmasının stratejik bir hedef olarak değerlendirilmesi önerilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2020-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

Yılmaz, B. (2020). Bilgi Dünyası Dergisi: 2000-2019 Dönemi için Makale, Yazar ve Konu Unsurları Açısından Niceliksel Bir Değerlendirme. Bilgi Dünyası, 21(2), 403- 419. https://doi.org/10.15612/BD.2020.595

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 3 4 > >>