Gerçekliğin Toplumsal İnşasında Bilgi ve Bilgi Merkezi

Yazarlar

  • Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2009.292

Anahtar Kelimeler:

Bilgi, Bilgi sosyolojisi, Bilgi merkezleri, Toplumsal inşacılık

Özet

Gerçeklik, insandan bağımsız olarak varolan, toplumsal olarak yapılandırılan kendinde nesneler dünyasıdır ve insanların onun hakkındaki bilgileri kadar değişkendir. Söz konusu gerçeklik hakkında bize açıklama getirecek bilgimiz yoksa gerçeklik de yoktur. “Bilgi süreçlerinin başarısı” biçiminde tanımlanabilecek toplumsal gerçeklik bize gösterildiği ölçüde vardır. Gerçeklik, bilgi ile yapılandırılan, anlamlandırılan ve iletilen bir olgudur.

Bu çalışmada, toplumsal gerçekliğin oluşturulmasında bilgi ve bilgi taşıyıcısı olarak bilgi merkezinin (kütüphane, arşiv dokümantasyon merkezi vb.) işlevleri irdelenmektedir. Gerçekliğin oluşturulmasında bilgi merkezinin toplumsal işlevi, “bildiğimden ötede gerçeklik yoktur; benim bilmediğim gerçeklik, gerçeklik değildir” varsayımı üzerine temellendirilmektedir. Çalışmada, bilginin ve onun aracısı olarak bilgi merkezinin “gerçekliğe varlık kazandıran ve onu anlamlandıran” rolü bilgi yönetimi alanının kuramsal yapısı açısından değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmede “Bilgi merkezi önemlidir!” önermesi konu bağlamında temellendirilmeye çalışılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2009-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Yılmaz, B. (2009). Gerçekliğin Toplumsal İnşasında Bilgi ve Bilgi Merkezi. Bilgi Dünyası, 10(1), 23-34. https://doi.org/10.15612/BD.2009.292

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 3 4 > >>