Bilimsel Dergi Yayıncılığında Süreklilik: 2016-2020 Yılları Arasında Bilgi Dünyası Dergisi

Yazarlar

  • Nermin Çakmak

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2020.591

Anahtar Kelimeler:

Bilimsel dergi yayıncılığı, süreklilik, standartlaşma, politika geliştirme, Bilgi Dünyası.

Özet

Dernek, oda veya vakıf tarafından çıkarılan bilimsel dergilerde, söz konusu kurumların yönetim kurullarının belirli periyodlarda değişmesi, derginin yayımlanmasının, dağıtımının ve erişiminin sağlanması için gereken maddi olanakların sınırlı olması, baş editörün ve editör kurulunun gönüllülük esasına göre çalışması gibi unsurlar bilimsel dergilerin sürekliliği önünde tehdit oluşturabilmektedir. Dolayısıyla, bu paydaşların uyumlu ve özverili çalışmaları dergilerin yaşam sürelerinin uzun soluklu olmalarında önemli bir rol oynar. Dergilerin sürekliliği bu kurullarda yer alan kişilerin iş birliği içinde çalışmalarının yanı sıra bilimsel dergi yayıncılığındaki gelişmeleri yakından takip etmelerine, politika geliştirmelerine ve bu politikaları etkili bir şekilde uygulamalarına da bağlıdır. Bu yazıda Bilgi Dünyası dergisinin niteliğini ve kalitesini daha da yükseltmek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla 2016 - 2020 yılları arasında gerçekleştirilen politika geliştirme ve standartlaşma çalışmalarına yer verilmiştir. Yazının sonunda Dergi ile ilgili kısa ve uzun vadede yapılması planlanan çalışmalar belirtilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2020-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

Çakmak, N. (2020). Bilimsel Dergi Yayıncılığında Süreklilik: 2016-2020 Yılları Arasında Bilgi Dünyası Dergisi. Bilgi Dünyası, 21(2), 385-401. https://doi.org/10.15612/BD.2020.591

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 > >>