Yeni Koronavirüs (COVID-19) Sürecinde Türkiye’de Üniversite Kütüphaneleri

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2020.834

Anahtar Kelimeler:

Koronavirus, COVID-19, pandemi, akademik kütüphaneler, elektronik kaynaklar, uzaktan eğitim, açık bilim

Özet

Bu çalışmanın amacı Yeni Koronovirüs (COVID-19) nedeniyle binalarını kapatarak yüz yüze kullanıcı hizmetlerine ara vermek ya da askıya almak durumunda kalan üniversite kütüphanelerini tespit etmek, hizmetlerine devam edenlerin hizmetlerini hangi koşullarda, hangi sürelerle verdiğini belirlemek ve kütüphanelerin yeniden açılması durumunda yapılması gerekenler ile ilgili önerilerde bulunmaktır. Bu amacı bütünsel bir çerçevede yakalayabilmek için üniversite kütüphanelerinin farklı paydaşları olan yayıncıların, meslek örgütlerinin bu dönemdeki çalışmaları da küresel düzeyde incelenmiştir. Çalışmanın bir diğer amacı ise üniversite kütüphanelerinin altyapı, bütçe, koleksiyon, kullanıcı eğitimi, personel açısından uzaktan hizmet vermeye ne kadar hazır olduklarını, ani gelişen bu durum nedeniyle yaşanan sorunları tespit etmek ve sorunlar için çözüm önerileri sunmaktır. Çalışmanın temelini oluşturan veriler 209 (129 Devlet Üniversitesi, 75 Vakıf Üniversitesi, 5 Vakıf MYO) yükseköğretim kurumunun kütüphane yöneticilerine gönderilen anket sorularına verilen cevaplardan elde edilmiştir. Ankete 84 kurum katılmıştır. Anket sonuçları Surveey.com ve MS Excel ile analiz edilmiş ve görselleştirilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2020-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Çimen, E., Gürdal, G., Çuhadar, S., & Akbaytürk Çanak, T. (2020). Yeni Koronavirüs (COVID-19) Sürecinde Türkiye’de Üniversite Kütüphaneleri. Bilgi Dünyası, 21(1), 167-203. https://doi.org/10.15612/BD.2020.834

Sayı

Bölüm

Görüşler