Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2019.725

Anahtar Kelimeler:

Okuma alışkanlığı, üniversite öğrencileri, Türk/Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümü

Özet

Hızla gelişen bilgi teknolojisi gençlerin okuma alışkanlıklarını etkilemektedir. Günümüzde gençlerin okuma alışkanlığı üzerine araştırmalar yapmak önemini korumaktadır. Türkçe literatürde okuma alışkanlığı ile ilgili özellikle kültürlerarası çalışmalara çok fazla rastlanmamaktadır. Bu çalışmada farklı coğrafyalarda yer almasına rağmen ortak bir kültüre sahip olan iki ülkede (Türkiye ve Azerbaycan) bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi (BDÜ) Azerbaycan Dili ve Edebiyatı (AZE) Bölümü son sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu bağlamda araştırmanın temel amacı KMÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile BDÜ Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlığı konusunda benzer ve farklı özelliklerinin hangi etkenlerden kaynaklandığını ortaya koymaktır. Araştırmada betimleme ve karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla her iki üniversiteden toplam 187 öğrenciye anket uygulanmıştır. Sonuçlar SPSS 21 istatistik programı üzerinden değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamına dâhil edilen iki bölüm öğrencilerine uygulanan anket ile elde edilen veriler arasında çeşitli açılardan yapılan karşılaştırmalarda Ki-Kare analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrenciler ders kapsamı dışında çoğunlukla ayda ortalama bir kitap okumaktadırlar. Her iki bölüm öğrencileri de kitap okumaktan orta düzeyde hoşlanmakta ve okuma alışkanlığı kazandırmanın bir öğretmen için kesinlikle önemli olduğunu düşünmektedirler. Bu bölümlerdeki öğrenciler okuma alışkanlığı kazandırma konusunda gerekli bilgi ve beceriye tamamen sahip olmadıklarını düşünmektedirler. Çalışmanın sonunda ilgili bölüm programlarına okuma alışkanlığı ile ilgili ders/içerik konulması önerilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2019-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Erbaş, E. P., & Yılmaz, B. (2019). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Bilgi Dünyası, 20(2), 119-142. https://doi.org/10.15612/BD.2019.725

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 3 4 > >>