Bilgi Ekonomisi Değişkenlerine Yönelik İlk İzlenimler: Türkiye- OECD Ülkeleri Karşılaştırmaları (1995-1999)

Yazarlar

  • Hakkı Okan Yeloğlu Başkent Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2009.278

Anahtar Kelimeler:

Bilgi ekonomisi, OECD, Türkiye

Özet

Bilgi ekonomisinin özellikle 1990’lı yılların sonlarına doğru artan önemi, farklı araştırma sorularının gündeme gelmesine neden olmuştur. Bu çalışma, hem bilgi ekonomisi göstergelerini oluşturan değişkenlerin neler olabileceğini ele almakta ve hem de Türkiye’yi diğer ülkelerle karşılaştıran bir konumlandırma yapmayı amaçlamaktadır. Böylece, bilgi ekonomisi bağlamında, Türkiye’nin zaman içerisinde bilgi ve iletişim teknolojileri faaliyetleri bakımından hangi ülkelerle benzerlik gösterdiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaca yönelik olarak çalışmada, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)’nin bilgi ekonomisinin varlığını ölçmede kullandığı kriterler göz önünde bulundurularak görgül bir çalışma yürütülmüştür. Çalışmada, çok değişkenli istatistiksel yöntemlerden biri olan kümeleme analizinin kullanılması ile elde edilen bulgulara göre, Türkiye’nin, yıllar itibariyle gösterdiği gelişme yönünden daha çok Kuzey Avrupa ülkeleri ile benzeştiği tespit edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2009-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Yeloğlu, H. O. (2009). Bilgi Ekonomisi Değişkenlerine Yönelik İlk İzlenimler: Türkiye- OECD Ülkeleri Karşılaştırmaları (1995-1999). Bilgi Dünyası, 10(2), 245-260. https://doi.org/10.15612/BD.2009.278

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler