Türkiye’de İnternet Yasakları

Yazarlar

  • Eduard Alan Bulut Orta Doğu Teknik Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2009.274

Anahtar Kelimeler:

İnternet, Filtreleme, Sansür, Türkiye

Özet

Web sitelerinin erişime kapatılması internette mevcut verileri insandan uzak tutmaya çalışmaktır ve bu durum, bir anlamda Galileo’nun Orta Çağ’da yaşadığına benzer niteliktedir. Zamanın din kurumları ve yetkilileriyle fikirleri ters düştüğünden müebbet hapse mahkûm edilmiş ve eserleri yasaklanmıştır. Son zamanlarda yaşanan bazı olaylar da bu uygulamaya benzemektedir; dolayısıyla mevcut uygulamaların, Orta Çağ uygulamalarının çağdaş versiyonu olduğunu söylemek mümkündür. “Bizim” fikrimize ve görüşümüze göre doğru veya yanlış olup olmadığını sorgulamadan, farklı görüş ve fikirde olabilecek insanların var olabileceği hatırlanmalıdır, aksi takdirde herkesin aynı şekilde düşünmesi beklenirse, ortaya insan haklarının, düşünme özgürlüğünün, haberleşme özgürlüğü ve çeşitli hak ve özgürlüklerin ihlali çıkar. İnternet ortamında da devam eden bu uygulamalara, düşünce ve tercihlere olan müdahalelere karşı hak ve özgürlüklerin daha fazla ihlal edilmemesi için önlem alınması gereklidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2009-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Bulut, E. A. (2009). Türkiye’de İnternet Yasakları. Bilgi Dünyası, 10(2), 163-185. https://doi.org/10.15612/BD.2009.274

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri