Türkiye’de Hukuk Bilgisine Erişim

Yazarlar

  • Pervin Dedeler Bezirci İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2010.264

Anahtar Kelimeler:

Hukuk kaynakları, Bilgi kaynakları, Bilgiye erişim, Türkiye

Özet

Günümüzde toplumsal gelişmeler ve küresel etkileşimler ile bilgi kaynaklarında teknolojinin etkisinin yoğunlaşması her alanda olduğu gibi hukuk alanında da kaynak sayısının artmasına bunun paralelinde erişim yollarının çeşitlenmesine yol açmaktadır. Hukuk bilgisinin kullanıcılarının büyük bir çoğunluğunu akademisyenler, avukatlar, hâkimler, hukuk öğrencileri ve hukuk müşavirleri oluştururlar. Hukuk bilgisi kullanıcılarının beklentileri ve talepleri yüksektir. Bilgiye ihtiyaç duyulduğu anda ulaşılabilmeli, edinilen sonuçlar geçerliliğini yitirmemiş olmalı, bilgiler mutlaka doğru, eksiksiz ve detaylı olmalıdır. Bu unsurların sağlanabilmesi için hukuk kaynaklarına erişim yol ve yöntemlerini bilmek ve uygulamak büyük önem arz etmektedir. Bu makalede de Türkiye’de hukuk bilgisine erişim konusu açıklanmaya çalışılacaktır. Öncelikle genel bilgiye erişime ilişkin kavramlara ve hukuk kavramlarına kısaca değinildikten sonra Türkiye’deki hukuk kaynaklarına erişim anlatılacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2010-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Dedeler Bezirci, P. (2010). Türkiye’de Hukuk Bilgisine Erişim. Bilgi Dünyası, 11(1), 192-218. https://doi.org/10.15612/BD.2010.264

Sayı

Bölüm

Görüşler