Görme Engelliler ve Kütüphanecilik Hizmetleri

Yazarlar

  • Tülin Sağlamtunç Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2010.263

Anahtar Kelimeler:

Görme engelliler, Engelli bireyler, Kullanıcılar, Halk kütüphaneleri

Özet

Görme engelli kullanıcılar da diğer kütüphane kullanıcıları gibi yararlanacakları materyali bağımsız seçme ve bilgiye erişimde eşitlik haklarına sahiptirler. Makale bu özel kullanıcı grubu hizmetinin Türkiye ve çeşitli ülkelerdeki tarihsel gelişimini, özellikle halk kütüphaneleri açısından izlemektedir. Uygulamalarda yardımcı teknolojik olanaklarla varılan hizmet düzeyi, görme engelli kullanıcıların bilgiye erişiminin önündeki engelleri kaldırmıştır. Ülkemizde son yıllarda bu konuda üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinde, üniversite kütüphanelerinde, Milli Kütüphane’de önemli çalışmaların yapıldığı gözlenmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2010-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Sağlamtunç, T. (2010). Görme Engelliler ve Kütüphanecilik Hizmetleri. Bilgi Dünyası, 11(1), 178-191. https://doi.org/10.15612/BD.2010.263

Sayı

Bölüm

Görüşler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri