Bilgi Merkezleri için WordPress Sistemi

Yazarlar

  • Rıza Burak Göksoy Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2011.206

Anahtar Kelimeler:

Bloglar, Bilgi merkezleri, Kütüphaneler, Web 2.0, Kütüphane 2.0

Özet

Gelişen web teknolojileri pek de uzak olmayan bir geçmişte maliyeti fazla olan, zaman, emek, bilgi ve tecrübe gerektiren birçok eylemin gerçekleştirilmesini olanaklı kılmıştır. Örneğin bugün bir internet sitesi yapmak, onu güncellemek, alan adı almak ve siteyi kullanıcılarla etkileşimli hale getirmek hem çok kolaydır hem de tercihe göre ya ücretsiz ya da düşük maliyetle yapılabilmektedir. WordPress gibi sistemler alt alan adı yöntemi ile blog/web sitesi yapımı sağlamakta ve yönetici panelleri ile kişilere gerekli olan teknik desteği vermektedirler. Bilgi merkezleri açısından bu olanaklar, web ortamında kullanıcılarla etkileşime geçmek; istatistiksel veri elde etmek ve kurumu tanıtmak bakımından önemli fırsatlar sunmaktadır. Bunun yanı sıra WordPress sistemi, kullanıcı etkileşiminin ön planda tutulduğu dinamik blog yapısıyla, bir internet sayfasına sahip olan bilgi merkezleri için de hizmetlerini pazarlama konusunda imkânlar tanımaktadır. Bu çalışmada bilgi merkezlerine kendi hizmetleri ve sistemleri hakkında tanıtım yapma ve kullanıcılarla etkileşim sağlama olanağı sunan Wordpress sisteminin alt alan adı alma yöntemiyle kurulumu ve ana özellikleri ile kullanımı anlatılacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2011-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Göksoy, R. B. (2011). Bilgi Merkezleri için WordPress Sistemi. Bilgi Dünyası, 12(2), 421-427. https://doi.org/10.15612/BD.2011.206

Sayı

Bölüm

Görüşler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri