Arşivlerde Çalışanların Hizmet İçi Eğitim Gereksinimleri

Yazarlar

  • Şerife Sinem Kanar Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2011.205

Anahtar Kelimeler:

Arşivler, Arşivciler, Hizmet içi eğitim, Mesleki eğitim

Özet

Bu çalışmada arşivlerde görev yapan arşivcilerin hizmet içi eğitim gereksinimleri konusu incelenmiştir. Araştırmanın amacı; arşivde görev alan arşivcilerimizin, hizmet içi eğitime neden gereksinim duyduklarını, bu gereksinim boyutunu, özelliklerini ve nasıl bir hizmet istediklerini ortaya koymaktır. Araştırma 5 farklı arşivde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunlarının görüşlerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. Mezunların görüşleri bir araştırma yöntemi olan anket çalışması ile aktarılmıştır. Araştırma içinde bir çok konuda önemli verilere erişilmiştir ve arşivcilerimizin büyük bir bölümünün hizmet içi eğitime gereksinim duydukları anlaşılmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2011-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Kanar, Şerife S. (2011). Arşivlerde Çalışanların Hizmet İçi Eğitim Gereksinimleri. Bilgi Dünyası, 12(2), 399-420. https://doi.org/10.15612/BD.2011.205

Sayı

Bölüm

Görüşler