Halk Kütüphanesi Hizmetlerine İlişkin Kullanıcı Memnuniyeti

Yazarlar

  • Pınar Çağlayan Rize Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2011.204

Anahtar Kelimeler:

Kullanıcı memnuniyeti, Halk kütüphanesi, Memnuniyet, Kullanıcı araştırması, Kütüphane hizmetleri

Özet

Bu çalışmada, halk kütüphanesi hizmetlerine yönelik kullanıcı memnuniyeti konusu temel alınıp incelenmeye çalışılmıştır. Kuramsal konular hakkında bilgi verildikten sonra yapılan kullanıcı memnuniyet araştırması incelenmiştir. Araştırmanın amacı, halk kütüphanelerinde sunulan hizmetlere ilişkin kütüphanenin yapısal unsurları olan kullanıcı, bina, koleksiyon ve personel açısından kullanıcı memnuniyetini belirlemeye yöneliktir. Bu araştırma anket yöntemiyle yapılmış ve sorular Ankara Yenimahalle İlçe Halk Kütüphanesi, Cebeci Halk Kütüphanesi ve Oran Sevgi Yılı Halk Kütüphanesi kullanıcılarına her birinden 30’ ar olmak üzere toplamda 90 kullanıcıya uygulanmıştır. Anket tamamlandıktan sonra veriler analiz edilerek bulgular değerlendirilmiş, sonuç ve öneriler yazılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre kütüphanelerde verilen hizmetler konusunda kullanıcılar açısından kimi noktalar yeterli görülürken kimileri üzerinde bazı yenileşmelerin olması ve hizmetlerin gelişmesinin beklenmekte olduğu görülmüştür.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2011-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Çağlayan, P. (2011). Halk Kütüphanesi Hizmetlerine İlişkin Kullanıcı Memnuniyeti. Bilgi Dünyası, 12(2), 379-398. https://doi.org/10.15612/BD.2011.204

Sayı

Bölüm

Görüşler