Beytepe Kampüsü Haritası Mashup Uygulaması

Yazarlar

  • Müge Akbulut Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  • Begüm Çare Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2011.201

Anahtar Kelimeler:

Beytepe Kampüsü haritası, Kampüs bilgi sistemleri, Mashup uygulamaları, Coğrafi bilgi sistemleri (CBS)

Özet

Birçok üniversite etkileşimli ve web tabanlı kampus haritaları geliştirmiştir. Bu haritaların oluşturulmasında coğrafi bilgi sistemleriyle birlikte yeni teknolojinin bize sunduğu pek çok uygulama kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusu için etkileşimli, web tabanlı ve görsel sorgulamalara olanak sağlayan bir kampus haritası tasarlamaktır. Kampus haritası Google Maps API uygulama geliştirme arayüzü kullanılarak hazırlanmış, “CommunityWalk” adlı uygulama ile binalar harita üzerine işaretlenmştir. Uygulamanın yer göstermenin yanı sıra açıklayıcı bilgiler de içermesi amacıyla yurt kapasiteleri, restoranların sipariş telefonları, fotoğrafları gibi gerekli veriler toplanarak Google Spreadsheets’de bir veri tabanı oluşturulmuştur. Sekiz ana madde ve alt maddelerden oluşan bir ontoloji geliştirilmiştir. Üniversitenin mevcut haritası üzerinde düzenlemeler yapılmış ve MapCruncher adlı program yardımıyla harita kesilerek belirli bir çözünürlük düzeyinden itibaren Google Maps üzerine yerleştirilmiştir. Yeniden düzenlenmiş Beytepe kampus haritasını içeren Beytepe butonu haritaya yerleştirilmiştir. Uygulamanın geliştirilmesi için gerekli olan kodların yazımında Google’ın uygulamalarından biri olan Google PlayGround kullanılmıştır. Haritanın kolay kullanılabilmesini sağlamak ve arayüz geliştirmek amacıyla JavaScript programlama dili kullanılmış ve mevcut JavaScript kütüphanelerinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak, kullanılan uygulamalar aracılığıyla web tabanlı daha işlevsel ve gelişmiş bir kampus haritası oluşturulmuştur (www.beytepecampus. com).

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2011-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Akbulut, M., & Çare, B. (2011). Beytepe Kampüsü Haritası Mashup Uygulaması. Bilgi Dünyası, 12(2), 334-346. https://doi.org/10.15612/BD.2011.201

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler