Dijital Kütüphane Ortamında Bilgi Güvenliği Sorunları: Literatür Değerlendirmesi

Yazarlar

  • Audrey Anday International Master in Digital Library Learning
  • Enrico Francese International Master in Digital Library Learning
  • Hugo C. Huurdeman International Master in Digital Library Learning
  • Muharrem Yılmaz
  • Dydimus Zengenene International Master in Digital Library Learning

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2012.171

Anahtar Kelimeler:

Bilgi güvenliği, Dijital kütüphaneler, Veri koruma

Özet

Bu çalışma dijital kütüphanelerin kaynakların yönetiminde göz önünde bulundurması gereken güvenlik sorunlarına ilişkin literatürü ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bilgi Güvenliği, Ağ Güvenliği, Kişisel Gizlilik konuları üzerine 2000 - 2010 yıl aralığını kapsayan kitaplar ve makaleler ERIC, Ebrary, LISA, Science Direct, EbscoHost, ISI, Google Akademik, ProQuest, Emerald Insight ve ACM gibi çeşitli veri tabanlarından taranmıştır. İncelenen literatürden elde edilen sonuçlara göre, bilgi güvenliği dijital kütüphaneler için son derece önemli bir konudur ve dijitalleşme sürecinde bir kütüphane, güvenlik politikalarını ve stratejik planlarını dikkatle göz önünde bulundurmalıdır. Bu araştırmada dijital ortamda güvenliği ilgilendiren Altyapı, Dijital İçerik, Kullanıcılar, Standartlar ve Hukuki Konular olmak üzere dört ana madde üzerinde durulmuştur. Bu çalışma ayrıca daha önceki literatür taramalarını da kapsamaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2012-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Anday, A., Francese, E., Huurdeman, H. C., Yılmaz, M., & Zengenene, D. (2012). Dijital Kütüphane Ortamında Bilgi Güvenliği Sorunları: Literatür Değerlendirmesi. Bilgi Dünyası, 13(1), 117-137. https://doi.org/10.15612/BD.2012.171

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler