Kütüphane 2.0 Ortamında Tıp ve Sağlık Kütüphanecilerinin Teknik Yeterlilikleri / Yetkinlikleri

Yazarlar

  • Joseph M. Yap De La Salle University

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2012.154

Anahtar Kelimeler:

Tıp kütüphanecileri, Kütüphane 2.0, Teknik yeterlilikler

Özet

Bu çalışmada, Filipinler’deki Sağlık ve Tıp sektöründe çalışan kütüphanecilerin Kütüphane 2.0. konusunda tutumlarını, algılarını ve deneyimlerini saptamayı hedefl emiştir. Bu araştırma ile kullanıcıların bilgilendirilmesinde ve eğitilmesinde, Kütüphane 2.0 uygulamalarının kullanımı, yaratımı ve adaptasyonu konularında Sağlık ve Tip kütüphanecilerinin farkındalıkları doğrulanmış ve görülen eksiklikler belirlenmiştir. Araştırmada, MAHLAP (Medical and Health Librarians Association) veya diğer kütüphaneler tarafından düzenlenen önceki seminerlerden kütüphanecilerin gelişen teknolojiler ve Web 2.0. uygulamaları konularında, sağlık kütüphanecileri için belirlenen teknik yeterlilik göstergeleri ışığında, bilgi edinip edinmedikleri değerlendirilmiştir.

Araştırma kapsamında 43 Sağlık ve Tıp Kütüphanecisi örneklem olarak seçilmiştir. Çalışma kapsamında İki farklı anket uygulanmıştır. İlk olarak Filipin Sağlık ve Tip Kütüphanecileri Derneği (Medical and Health Librarians Association) çalışanları ve daha sonra 2009 yılı MAHLAP üyesi olan Sağlık ve Tip kütüphanecileri incelenmiştir.

Araştırma sonucunda, Filipinler’deki sağlık ve tıp kütüphanecilerinin teknik yeterlilikleri/ kapasiteleri ve modern kütüphane kullanıcıları ve hizmetleri ile alakalı bilgi ve becerilerin geliştirilmesini kapsayan ulusal düzeyde personel geliştirme programının önemi üzerine bir taslak ortaya koyulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2012-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Yap, J. M. (2012). Kütüphane 2.0 Ortamında Tıp ve Sağlık Kütüphanecilerinin Teknik Yeterlilikleri / Yetkinlikleri. Bilgi Dünyası, 13(2), 507-528. https://doi.org/10.15612/BD.2012.154

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler