Kurumsal İçerik Yönetimi Yapılandırması: Aşamalar, Standartlar ve En İyi Uygulama Rehberleri Üzerine Genel Bir Bakış

Yazarlar

  • Shadrack Katuu Utniversity of South Africa

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2012.151

Anahtar Kelimeler:

Doküman yönetimi, Kurumsal içerik yönetimi, Elektronik doküman yönetimi sistemleri, Elektronik belge yönetimi, Standartlar

Özet

Dijital belgelerin yönetimi yıllardır pek çok bilimsel çalışmanın konusunu oluşturmuştur. Dijital belgelerin ve diğer dijital içeriğin yönetiminde kullanılan sistemler üzerine gerçekleştirilen tartışmalarda çoğunlukla farklı terminolojiler, sık sık birbirinin yerine geçen terimler ve küçük nüans farklılıkları kullanılmaktadır. Ayrıca birçok ülkede dijital belgelerin yönetimine yönelik sistemleri değerlendirilmesi ve yapılandırılmasına yönelik fırsatları ve tehditleri gösteren standartlar ve iyi uygulama örneklerini ele alan rehberler geliştirilmiştir. Belge yöneticileri için yazılım uygulamalarının yapılandırılmasında karşılaşılan zorluklara yönelik birçok kaynak var gibi görünürken uygun standartların, iyi uygulama örneklerine yönelik rehberler kadar yapılandırma aşamalarının tanımlanması ve terminolojinin açıklanmasına yönelik ihtiyaçlar bulunmaktadır. Bu makale öncelikle literatür değerlendirmesinden yola çıkarak, tanımlamalara açıklık getirmeyi ve Kurumsal İçerik Yönetimi (KİY) uygulamaları için kullanılan farklı terimler arasındaki bağlantıları ortaya koymaktadır. Çalışma, KİY uygulamalarının yapılandırılmasındaki çeşitli aşamaları tanımlamakta ve standartlar ve iyi uygulama örneklerine yönelik rehberlere genel bir bakış sağlamaktadır. Çalışma son olarak değişikliklere yönelik öneriler getirirken Gap (boşluk) analizi ile en iyi uygulama örnekleri rehberleri ve standartları doğrultusunda yapılandırma aşamalarına yönelik bir değerlendirmeyi içermektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2012-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Katuu, S. (2012). Kurumsal İçerik Yönetimi Yapılandırması: Aşamalar, Standartlar ve En İyi Uygulama Rehberleri Üzerine Genel Bir Bakış. Bilgi Dünyası, 13(2), 457-476. https://doi.org/10.15612/BD.2012.151

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler