Kaynak Tanımlama ve Erişim’in (RDA) Gelişimi: Yeni Kataloglama Standardı

Yazarlar

  • Shahrzad Khosrowpour Colorado State University-Pueblo, University Library

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2012.148

Anahtar Kelimeler:

Kütüphane katalogları, Anglo-American Katologlama Kuralları II (AAKK2), Kaynak Tanımlama ve Erişim, Bibliyografik denetim, Bibliyografik Kayıtlar İçin İşlevsel Gerekler, Yetke Verileri İçin İşlevsel Gerekler, RDA

Özet

Kaynak Tanımlama ve Erişim (Resource Description and Access - RDA) özellikle dijital ortam için tasarlanmış bilgiyi tanımlamaya ve bu bilgiye erişmeye yönelik bir standarttır. Bu standart Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları 2’den türemiştir ve kütüphane kullanıcılarına çevrimiçi kütüphane kataloglarında bilginin yerini belirlemek için daha fazla kullanıcı dostu hizmetler sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca gereksinim duyulduğunda katalogcular ve diğer kullanıcılar tarafından eş zamanlı olarak düzenlenebilen ve dünya çapında paylaşılabilen bir kataloglama standardı oluşturabilmeyi hedefl emektedir. İki kataloglama standardı arasında farklılıklar olduğu kadar benzerlikler de bulunmaktadır. RDA standardının 2005 yılından itibaren gelişmeye başlaması, katalogcuların her iki standardın birbirine karşı avantajları ve dezavantajları üzerinde tartışmalarını beraberinde getirmiştir. Ayrıca RDA’nın kataloglama standartlarına getireceği değişiklikler, bu değişikler için doğru bir zamanlama olup olmadığı ve bu değişikliklerle ilerlemenin mümkün olup olmayacağı konularında tartışmalar bulunmaktadır. Bu çalışma, okuyuculara RDA standardının gelişimi ve henüz yeni benimsenmiş bu standardın çıktıları hakkında genel bir bakış sunmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2012-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Khosrowpour, S. (2012). Kaynak Tanımlama ve Erişim’in (RDA) Gelişimi: Yeni Kataloglama Standardı. Bilgi Dünyası, 13(2), 397-417. https://doi.org/10.15612/BD.2012.148

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler