Sosyal Girişimcilik Boyutunda Kütüphaneler

Yazarlar

  • Ece Helvacıoğlu Yaşar Üniversitesi Bilgi Merkezi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2013.143

Anahtar Kelimeler:

Kütüphaneler, Sosyal girişimcilik, Bilgi okuryazarlığı, Bilgi erişim

Özet

Günümüz teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte birçok kurum ve kuruluşun işlevi ve çalışma şekli değişmektedir. Bu değişim kütüphaneleri de doğrudan etkilemektedir. Kütüphanelerin belli başlı temel görevleri bulunmaktadır. Ancak gelişen teknolojilerle birlikte kütüphanelerin görev ve sorumlulukları da değişmektedir. Bu değişime uyum sağlamak yeni yöntemlerin benimsenmesi yolu ile gerçekleştirilebilir. Sosyal girişimcilik kavramı kütüphane hizmetlerinin yeniden planlanıp ele alınmasında yararlı bir olgu olarak ele alınabilir. Bu sayede kütüphanelerin geleneksel görev ve sorumluluk tanımlarının dışına çıkarak sosyal değer yaratabilmesi mümkün olacaktır. Günümüzde kütüphanelerin toplumsal anlamda değer yaratabileceği birçok konu bulunmakla birlikte öne çıkan belli başlı konular; bilgi okuryazarlığının teşvik edilmesi, güvenilir ve doğru bilgiye erişimin sağlanması ve küçük yerleşim yerlerinde bilgiye erişimin yaygınlaştırılmasıdır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2013-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Helvacıoğlu, E. (2013). Sosyal Girişimcilik Boyutunda Kütüphaneler. Bilgi Dünyası, 14(1), 199-203. https://doi.org/10.15612/BD.2013.143

Sayı

Bölüm

Görüşler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri