Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Düşünce Özgürlüğüne İlişkin Tutumları

Yazarlar

  • Selda Ekici Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi; Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü yüksek lisans öğrencisi
  • Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2013.133

Anahtar Kelimeler:

Düşünce Özgürlüğü, Sansür, Eğitim, Öğretmen, Tutum

Özet

Bu çalışma ile, ileride sınıf öğretmeni olarak görev yapacak öğretmen adaylarının düşünce özgürlüğü konusundaki yaklaşımlarını belirlemek amaçlanmıştır.

Çalışma kapsamında, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 4. sınıf lisans öğrencilerine anket uygulanmıştır. 100 öğrenciye uygulanan anket sonucuna göre, öğretmen adaylarının çoğu, üniversite eğitimine başlamadan önce düşünce özgürlüğü konusunda olumlu tutum geliştirmiş ve genel olarak aileleri ve çevreleri bu konuda olumlu katkı sunmuştur. Öğretmenlerin bu konudaki etkisi ise yeterli görülmemiştir. Üniversite eğitimleri sırasında düşünce özgürlüğü konusunda kısmen bilinçlenmişlerdir. İleride yetiştirecekleri öğrencilerin düşünce özgürlüğü konusundaki tutumlarına yapacakları etkinin öneminin farkında olmaları ise araştırmanın olumlu sonuçlarındandır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2013-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Ekici, S., & Yılmaz, B. (2013). Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Düşünce Özgürlüğüne İlişkin Tutumları. Bilgi Dünyası, 14(1), 17-36. https://doi.org/10.15612/BD.2013.133

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri

1 2 3 4 > >>