Google Scholar ve Scirus Arama Motorlarında Türkçe Anahtar Sözcüklerle Yapılan Aramalar Üzerine Bir Değerlendirme

Seda KESEN, Canan ŞENOL, Zehra YANAR

Öz

Bilgi miktarının hızla arttığı İnternet’te, farklı dillerde yaratılmış belgelerdeki bilgilere erişmek için arama motorları kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı açık erişim bilgi kaynaklarına erişim sağlayan Google Scholar ve Scirus arama motorlarının özel Türkçe karakterleri (ç, ğ, ı, ö, ş, ü) doğru görüntüleyip görüntülemediklerini saptamak ve bu arama motorlarını erişilen belge sayısı yönünden değerlendirmektir. Her iki arama motorunda da özel karakterler alfabeye uygun olarak görüntülenmiş, fakat Türkçe karakterler farklı yorumlanmıştır. Bu farklılıklar bilgi erişim açısından büyük sorunları da beraberinde getirmektedir. Türkçe açık erişim kaynaklarının üst verileri (metadata) Türkçe özel karakterlere uygun bir şekilde oluşturul- malı ve arama motorları Türkçe karakterleri destekleyecek biçimde geliştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler

Bilgi erişim, Arama motorları, Google Scholar, Scirus, Türkçe, Özel karakterler.

Tam Metin: PDF

Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK