Sağsan, Mustafa, Abdurrahman Ertaş, ve Nazım Serkan Burgul. “Lider Antrenörlerin Bilgi Sahasında Deplasman Mücadelesi: KKTC Üzerine Görgül Bir Araştırma”. Bilgi Dünyası 17, no. 1 (Haziran 30, 2016): 1-21. Erişim Mayıs 30, 2024. https://www.bd.org.tr/index.php/bd/article/view/68.