Atılgan, Doğan, ve Özlem Bayram. “Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kütüphaneleri’nde Kataloglamada Uyumun Ölçülmesi”. Bilgi Dünyası 7, no. 1 (Nisan 30, 2006): 63-76. Erişim Haziran 22, 2024. https://www.bd.org.tr/index.php/bd/article/view/398.