Yılmaz, Muharrem. “Bilgi Yönetimi Disiplini Ve Uygulamaları (Kamu Kurumundan Örneklerle)”. Bilgi Dünyası 11, no. 2 (Ekim 31, 2010): 473-474. Erişim Mayıs 29, 2024. https://www.bd.org.tr/index.php/bd/article/view/249.