Yılmaz, Muharrem. “IFLA Public Library Service Guidelines 2. Gözden Geçirilmiş Basım”. Bilgi Dünyası 11, no. 2 (Ekim 31, 2010): 471-472. Erişim Mayıs 29, 2024. https://www.bd.org.tr/index.php/bd/article/view/248.