Tümer, Deniz, ve Özgür Külcü. “İlk Ve Ortaöğretim Okullarında Belge Yönetimi Programları Ve Türkiye’deki Durum”. Bilgi Dünyası 11, no. 2 (Ekim 31, 2010): 408-443. Erişim Haziran 21, 2024. https://www.bd.org.tr/index.php/bd/article/view/244.