Polat, Özgür, ve M. A. Akkaya. “Google Haritalarda Halk Kütüphanelerine İlişkin Değerlendirmelerin İçerik Analizi: Türkiye’deki İl Halk Kütüphaneleri Örneği”. Bilgi Dünyası, c. 24, sy 1, Haziran 2023, ss. 45-72, doi:10.15612/BD.2023.711.