Sağsan, M., A. Ertaş, ve N. S. Burgul. “Lider Antrenörlerin Bilgi Sahasında Deplasman Mücadelesi: KKTC Üzerine Görgül Bir Araştırma”. Bilgi Dünyası, c. 17, sy 1, Haziran 2016, ss. 1-21, doi:10.15612/BD.2016.510.