Bilgi Dünyası Editör Kurulu. “Bilgi Dünyası Dergisi 20 Yaşında”. Bilgi Dünyası, c. 21, sy 2, Aralık 2020, ss. 223-7, doi:10.15612/BD.2020.592.