Sağsan, M. “Örgütsel Seçimlerde Küme Modeli : İnsan İlişkileri, Bilgi Yönetimi Ve Örgütsel Öğrenmenin Ara Kesitinde ‘İnsan’”. Bilgi Dünyası, c. 3, sy 2, Ekim 2002, ss. 205-30, doi:10.15612/BD.2002.518.